Joan Ferrarons i Llagostera

traductor editorial i jurat

Tractament de dades de clients (potencials) i de tercers proporcionades per clients (potencials)

La prestació de serveis de traducció, traducció jurada i correcció implica la recepció i el tractament de documents que poden contenir dades personals de clients, clients potencials i tercers. Els documents proporcionats per clients potencials només s’empraran per a elaborar un pressupost de traducció, traducció jurada o correcció. Si el client potencial rebutja el pressupost, els documents s’eliminaran immediatament; si l’accepta, s’eliminaran quan conclogui la prestació del servei; i si no contesta, s’eliminaran quan hagi transcorregut un mes d’ençà que sol·licités el pressupost. Quan un client potencial accepta el pressupost, accepta alhora que les dades contingudes en els documents proporcionats es tractin d’acord amb la finalitat de prestar el servei contractat i que es desin fins que conclogui la prestació del servei. Cap d’aquestes dades no es lliurarà a tercers sense el permís explícit del client o client potencial si no és per imperatiu legal.

Les dades fiscals del client o el client potencial es poden fer servir per a elaborar el pressupost del servei sol·licitat i, si escau, la factura corresponent al servei prestat. Aquestes dades fiscals es conservaran el temps necessari per a complir les obligacions legals i assumir les responsabilitats que es puguin derivar del servei prestat. Cap d’aquestes dades no es lliurarà a tercers sense el permís explícit del client o client potencial si no és per imperatiu legal.

El client o client potencial té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades proporcionades i a cancel·lar-ne o limitar-ne el tractament per part del responsable. Per a fer-ho, només cal que contacti el responsable del tractament a l’adreça electrònica que figura més avall. Si considera que els seus drets no han estat plenament satisfets, el client o client potencial pot reclamar prop de l’Agència de Protecció de Dades (c/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid).

Responsable del tractament: Joan Ferrarons i Llagostera

Adreça electrònica de contacte: joan.ferrarons@gmail.com.