YIDEFRENESCA

Joan Ferrarons i Llagostera

traductor literari i jurat

biografiadoctoratserveisclientsexperiènciacontacte

Traducció
En les següents llengües de treball: alemany, anglès, castellà, català, francès, grec i ídix. Serveis en altres combinacions lingüístiques gràcies a la col·laboració amb nombrosos professionals.

Traducció jurada
Elaboració de traduccions en alemany i català. Impressió en paper oficial timbrat. Enviament per correu urgent o certificat.

Correcció
Revisió ortotipogràfica, gramatical i d’estil, tant d’originals com de galerades, en castellà i català. Normalització de documents, assessorament lingüístic i localització de textos.

Producció de textos
Redacció de documents i resums, transcripció de textos orals, elaboració de subtítols i d’informes editorials.