YIDEFRENESCA

Joan Ferrarons i Llagostera

traductor literari i jurat

biografiadoctoratserveisclientsexperiènciacontacte

L’octubre de 2018 Joan Ferrarons va començar un doctorat en traducció i estudis interculturals a la Universitat Autònoma de Barcelona. El tema de la tesi és la representació de la identitat cultural asquenazita en la traducció de literatura ídix contemporània i se centra en la translació d’antropònims, topònims i referents culturals de l’àmbit religiós.

El treball de doctorat s’emmarca en les línies de recerca de traducció de textos literaris, d’una banda, i textualitat i traducció, de l’altra, i es desenvolupa sota la direcció de Montserrat Franquesa i Godia i la tutoria de Montserrat Bacardí i Tomàs.