YIDEFRENESCA

Joan Ferrarons i Llagostera

traductor literari i jurat

biografiadoctoratserveisclientsexperiènciacontacte

Les lleis sobre els drets d’autor protegeixen aquest lloc web i els seus continguts. Joan Ferrarons i Llagostera n’és el titular i se’n reserva tots els drets.

La tipografia emprada en aquest web, distribuïda sota llicència lliure, és DejaVu Sans.

Els continguts d’aquest web figuren exclusivament per a informació general. El web pot contenir imprecisions o errors, respecte als quals el titular del web exclou explícitament qualsevol mena de responsabilitat en la mesura que la llei ho permeti.

En aquest web hi figuren enllaços a d’altres llocs web. Aquests enllaços només es proporcionen per a facilitar l’accés del públic a continguts de tercers. Atès que el titular del web no té cap control sobre aquests continguts, no n’assumeix cap mena de responsabilitat.