YIDEFRENESCA

Joan Ferrarons i Llagostera

traductor literari i jurat

biografiadoctoratserveisclientsexperiènciacontacte

Durant els últims deu anys Joan Ferrarons i Llagostera ha treballat per a una setantena de clients, sobretot editorials. Una col·laboració especialment llarga i estreta l’uneix amb Club Editor, Angle Editorial i els serveis editorials de l’Ajuntament de Barcelona.

Les altres editorials per a les quals ha treballat són Àmbit Editorial, Cedres Vermells, Cossetània, Diëresis, Difusión, Ediciones del Serbal, Edicions 62, Vicens Vives, Éphémère Éditeur, Galaxia Gutenberg, Picobello Publishing, Pons Idiomas i Raig Verd Editorial.

També ha col·laborat amb nombroses institucions públiques i culturals, galeries i museus, agències i d’altres empreses. Com a traductor jurat, ha ofert els seus serveis a un bon nombre de clients particulars.