YIFRESENDECA

Joan Ferrarons i Llagostera

traductor literari i jurat

biografiarecercaserveisclientsexperiènciacontacte

Traducció
Les meves llengües de treball són l’alemany, l’anglès, el castellà, el català, el francès i l’ídix, però també puc oferir serveis en altres combinacions lingüístiques gràcies a la col·laboració amb nombrosos professionals.

Traducció jurada
Ofereixo traduccions en alemany i català, impreses en paper oficial timbrat, amb enviament per correu ordinari, urgent o certificat.

Correcció
Revisió ortotipogràfica, gramatical i d’estil, tant d’originals com de galerades, en castellà i català; normalització de documents, assessorament lingüístic i localització de textos.

Producció de textos
Redacció de documents i resums, transcripció de textos orals, elaboració de subtítols i d’informes editorials.