YIFRESENDECA

Joan Ferrarons i Llagostera

traductor literari i jurat

biografiarecercaserveisclientsexperiènciacontacte

L’octubre de 2018 vaig començar un doctorat en traducció i estudis interculturals a la Universitat Autònoma de Barcelona. El tema de la meva tesi és la representació de la identitat cultural asquenazita en la traducció de literatura ídix contemporània i se centra en les estratègies emprades per a traslladar noms propis, sobretot topònims i antropònims.

El meu treball s’emmarca en les línies de recerca de traducció de textos literaris, d’una banda, i textualitat i traducció, de l’altra, i es desenvolupa sota la direcció de Montserrat Franquesa i Godia i la tutoria de Montserrat Bacardí i Tomàs.

Trobareu les meves publicacions al Dipòsit Digital de Documents de la UAB. També podeu consultar el meu perfil acadèmic ORCID.